Grondverzet

Grondverzet is de afdeling van Van ETTIKHOVEN bv die gespecialiseerd is in de verhuur van grondverzetmachines en onderaanneming van grondverzetwerk. Van ETTIKHOVEN bv beschikt over een uitgebreid materieelbestand, zoals hieronder omschreven.

Rups Graafmachines

Van ETTIKHOVEN bv beschikt over rupskranen van 13 t/m 60 ton. Deze machines zijn allemaal voorzien van overdruk voor het werken met vervuilde grond. Onze machinisten zijn hiervoor allemaal gekeurd. Zij hebben ruime ervaring met allerlei soorten werkzaamheden zoals rioleren, saneren, egaliseren, enz.

Met een ruim assortiment aan hulpstukken zoals kantelbak, taludbak, sloophamer, sorteergrijper, palletvorken, (zand)knijperbakken, enz., kunnen wij snel inspringen wanneer dit nodig is.

GPS 2D / 3D

Voor het uitvoeren van werken met digitale bestanden werken wij met Top Con 3D GPS machine besturing

Omdat wij werken met Move RTK is ons systeem niet afhankelijk van een basisstation van de opdrachtgever. Digitale werk bestanden kunnen wij zelfstandig omzetten van Autocad 3D naar Top Con bestand. Tevens is het mogelijk met dit systeem op afstand via internet nieuwe bestanden toe te voegen, te verwijderen en hoeveelheden te controleren.

Mobiele Graafmachines

Van ETTIKHOVEN bv heeft een ruim assortiment aan mobiele graafmachines vanaf 8 ton t/m 18 ton. Daarbij zijn diverse hulpstukken denkbaar, zoals 60cmbak, palletvorken, knijperbak, sloophamer en sorteergrijper.

Vanwege het veelzijdige klantenbestand hebben onze machinisten ervaring in allerlei soorten werkzaamheden, zoals grond- en straatwerk, kabel- en leidingwerk, saneren, enz. Ook op deze machines behoort overdruk tot de mogelijkheden.

Mini-/Midigraver

Van ETTIKHOVEN bv beschikt over diverse mini- en midigravers van 3 t/m 7 ton.

Omdat deze compacte machines toch een aanzienlijke capaciteit hebben, worden deze vaak ingezet voor allerlei werkzaamheden met ruimtebeperkingen.

Op aanvraag kan er vervoer bij deze machines worden geregeld, zodat de machinist op dezelfde dag meerdere klussen op verschillende locaties kan uitvoeren.

Shovels

Tot het machinepark van Van ETTIKHOVEN bv behoren ook shovels vanaf 1000 ltr t/m 2500 ltr (6 ton t/m 14 ton).

De machines tot 1500 ltr worden veelal ingezet bij straatwerk en bij grote nieuwbouwprojecten. Door hun wendbaarheid en toch grote capaciteit worden met deze machines allerlei werkzaamheden verricht, van repak- en/of zandbanen schuiven, straatwerk bijzetten met grote stenenklem voor straatmakers, stelcomplaten leggen tot opruimwerkzaamheden op de bouw.

De grotere shovels vanaf 2000 ltr worden veelal ingezet voor op- en overslagwerk en groot grondverzet. Deze machines zijn ook uitgerust met 3D GPS systemen

Tractoren

Van ETTIKHOVEN bv beschikt over een aantal tractoren van 160 t/m 200 pk met beco kippers van 10 m3 t/m 15 m3, waterwagens van 8000 ltr en 12000 ltr, veegmachines 3 mtr, frees 3 mtr, rotorkopeg 3 mtr, (triple)maaiers en zaaimachine.

Onze kippers worden veelal gebruikt voor grondverzetwerk in slechte terreinen, doordat hun brede banden van minimaal 70 cm breed, een lage bodemdruk hebben.

Onze waterwagens zetten wij vooral in voor het nat houden van zandbanen, zodat het transport met vrachtauto’s mogelijk blijft.

Grondbewerking zoals ploegen, zaaien en egaliseren behoort ook tot de mogelijkheden. Hiervoor hebben wij de benodigde machines.

 

Rupsdumpers

Van ETTIKHOVEN bv beschikt over rupsdumpers van 7 m3 t/m 12 m3. Deze worden ingezet voor grondverzetwerkzaamheden op terreinen waar het slecht gesteld is met de bodem.

Met een bodemdruk van 0,29 KG/CM2 (geladen) kun je met deze machines zelfs in de natste tijd van het jaar werk verzetten.